کمترین: 
477
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:50","price":477},{"date":"1396/05/22 12:00","price":478},{"date":"1396/05/22 12:10","price":477},{"date":"1396/05/22 12:30","price":478},{"date":"1396/05/22 12:40","price":477}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399