کمترین: 
597
بیشترین: 
600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:50","price":599},{"date":"1396/05/22 12:00","price":597},{"date":"1396/05/22 12:10","price":599},{"date":"1396/05/22 12:30","price":597},{"date":"1396/05/22 12:40","price":599},{"date":"1396/05/22 13:00","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398