کمترین: 
636000
بیشترین: 
637000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 636000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:30","price":637000},{"date":"1396/05/22 12:48","price":636500},{"date":"1396/05/22 13:36","price":636000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398