کمترین: 
4007
بیشترین: 
4019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 4019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:20","price":4007},{"date":"1396/05/22 11:50","price":4009},{"date":"1396/05/22 12:00","price":4010},{"date":"1396/05/22 12:10","price":4009},{"date":"1396/05/22 12:30","price":4012},{"date":"1396/05/22 12:40","price":4010},{"date":"1396/05/22 13:00","price":4012},{"date":"1396/05/22 13:10","price":4016},{"date":"1396/05/22 13:20","price":4019}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398