کمترین: 
4950
بیشترین: 
4960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 22 مرداد 1396 , 4950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:20","price":4957},{"date":"1396/05/22 11:50","price":4958},{"date":"1396/05/22 12:00","price":4960},{"date":"1396/05/22 12:10","price":4958},{"date":"1396/05/22 12:30","price":4960},{"date":"1396/05/22 12:40","price":4956},{"date":"1396/05/22 13:00","price":4955},{"date":"1396/05/22 13:20","price":4954},{"date":"1396/05/22 13:30","price":4951},{"date":"1396/05/22 15:50","price":4950}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398