کمترین: 
1227000
بیشترین: 
1227000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی : 1227000

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 14:42","price":1227000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398