کمترین: 
12550
بیشترین: 
12550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی : 12550

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 14:30","price":12550}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398