کمترین: 
4958
بیشترین: 
4964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی <a href="http://markets.eghtesadnews.com/node/69386" target="_blank">پوند</a>در تاریخ 21 مرداد 1396,4958است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 12:00","price":4962},{"date":"1396/05/21 12:10","price":4964},{"date":"1396/05/21 12:20","price":4963},{"date":"1396/05/21 14:13","price":4960},{"date":"1396/05/21 14:30","price":4959},{"date":"1396/05/21 17:00","price":4958}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398