کمترین: 
1192000
بیشترین: 
1194000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 مرداد 1396 , 1192000است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 11:36","price":1192000},{"date":"1396/05/21 14:13","price":1194000},{"date":"1396/05/21 16:00","price":1193000},{"date":"1396/05/21 16:45","price":1192000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398