کمترین: 
1730
بیشترین: 
1740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی <a href="http://markets.eghtesadnews.com/node/69415" target="_blank">لاری گرجستان</a>در تاریخ 21 مرداد 1396,1730است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 11:30","price":1740},{"date":"1396/05/21 17:00","price":1730}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398