قیمت یوان چین در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
578
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 580 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 11:30","price":579},{"date":"1396/05/21 12:00","price":578},{"date":"1396/05/21 14:13","price":579},{"date":"1396/05/21 14:40","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397