کمترین: 
250000
بیشترین: 
251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 251000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 11:12","price":250000},{"date":"1396/05/21 11:24","price":251000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399