کمترین: 
600
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 601 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:40","price":600},{"date":"1396/05/21 11:50","price":601}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398