کمترین: 
1044
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1044 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:40","price":1045},{"date":"1396/05/21 12:20","price":1044}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398