کمترین: 
477
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 478 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":477},{"date":"1396/05/21 10:40","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398