کمترین: 
466
بیشترین: 
467
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 466 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":466},{"date":"1396/05/21 10:40","price":467},{"date":"1396/05/21 14:13","price":466}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398