کمترین: 
4001
بیشترین: 
4006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4006 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":4001},{"date":"1396/05/21 11:50","price":4005},{"date":"1396/05/21 14:13","price":4006}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398