قیمت دلار استرالیا در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
3046
بیشترین: 
3048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3048 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":3046},{"date":"1396/05/21 12:00","price":3048}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397