کمترین: 
3087
بیشترین: 
3102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":3087},{"date":"1396/05/21 10:40","price":3091},{"date":"1396/05/21 11:30","price":3094},{"date":"1396/05/21 11:50","price":3099},{"date":"1396/05/21 12:00","price":3102},{"date":"1396/05/21 14:13","price":3100},{"date":"1396/05/21 14:30","price":3101},{"date":"1396/05/21 15:50","price":3100}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398