قیمت لیر ترکیه در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
1109
بیشترین: 
1109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1109 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":1109}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397