کمترین: 
4560
بیشترین: 
4575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4560 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":4564},{"date":"1396/05/21 10:30","price":4566},{"date":"1396/05/21 10:40","price":4573},{"date":"1396/05/21 11:30","price":4575},{"date":"1396/05/21 11:50","price":4572},{"date":"1396/05/21 12:00","price":4567},{"date":"1396/05/21 12:10","price":4565},{"date":"1396/05/21 12:20","price":4563},{"date":"1396/05/21 14:13","price":4564},{"date":"1396/05/21 14:30","price":4563},{"date":"1396/05/21 15:30","price":4562},{"date":"1396/05/21 15:40","price":4561},{"date":"1396/05/21 15:50","price":4560}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398