کمترین: 
3812
بیشترین: 
3813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 21 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 21 مرداد 1396 , 3813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:10","price":3812},{"date":"1396/05/21 11:30","price":3813},{"date":"1396/05/21 14:13","price":3812},{"date":"1396/05/21 17:50","price":3813}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398