قیمت نفت اپک در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
50.7
بیشترین: 
50.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:08","price":50.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397