کمترین: 
374500
بیشترین: 
377500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی <a href="http://markets.eghtesadnews.com//69377/%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D...ربع سکه</a> مورخ 21 مرداد 1396376500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:06","price":374500},{"date":"1396/05/21 11:12","price":375500},{"date":"1396/05/21 11:24","price":377000},{"date":"1396/05/21 11:48","price":377500},{"date":"1396/05/21 14:13","price":377000},{"date":"1396/05/21 16:03","price":376500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398