کمترین: 
636000
بیشترین: 
639000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی <a href="http://markets.eghtesadnews.com//69376/%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D...نیم سکه</a> مورخ 21 مرداد 1396637500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:06","price":636000},{"date":"1396/05/21 11:12","price":636500},{"date":"1396/05/21 11:24","price":637000},{"date":"1396/05/21 11:30","price":637500},{"date":"1396/05/21 11:36","price":639000},{"date":"1396/05/21 15:18","price":638000},{"date":"1396/05/21 16:03","price":637500}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399