قیمت درام ارمنستان در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
686.8
بیشترین: 
686.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 686.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":686.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397