کمترین: 
1931.5
بیشترین: 
1931.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1931.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":1931.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398