کمترین: 
54.9
بیشترین: 
54.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":54.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398