کمترین: 
9891.5
بیشترین: 
9891.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9891.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":9891.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398