قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
2414.1
بیشترین: 
2414.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2414.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":2414.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397