قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
3117.1
بیشترین: 
3117.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3117.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":3117.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397