کمترین: 
8541.6
بیشترین: 
8541.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8541.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":8541.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398