کمترین: 
901.8
بیشترین: 
901.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 901.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":901.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398