کمترین: 
875.5
بیشترین: 
875.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 875.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":875.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398