کمترین: 
414
بیشترین: 
414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 414 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":414}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398