کمترین: 
519.3
بیشترین: 
519.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 519.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":519.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399