قیمت کرون سوئد در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
403.6
بیشترین: 
403.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":403.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397