قیمت افغانی در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
48
بیشترین: 
48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":48}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397