قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
3415.3
بیشترین: 
3415.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3415.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":3415.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397