کمترین: 
3009.8
بیشترین: 
3009.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3009.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":3009.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398