قیمت لیر ترکیه در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
927.6
بیشترین: 
927.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 927.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":927.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397