قیمت درهم امارات در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
893.8
بیشترین: 
893.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 893.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":893.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397