کمترین: 
4272.6
بیشترین: 
4272.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4272.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":4272.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398