کمترین: 
3881.8
بیشترین: 
3881.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3881.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":3881.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398