کمترین: 
2.99
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.99 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 01:08","price":2.99}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398