کمترین: 
482.38
بیشترین: 
483.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 482.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 00:00","price":482.38},{"date":"1396/05/21 00:32","price":482.88},{"date":"1396/05/21 01:08","price":483.13}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398