کمترین: 
51.98
بیشترین: 
52.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.98 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 00:00","price":51.98},{"date":"1396/05/21 00:32","price":52.01},{"date":"1396/05/21 01:08","price":52.02},{"date":"1396/05/21 02:08","price":51.99}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398