کمترین: 
1289.7
بیشترین: 
1291.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1289.70 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 00:00","price":1290.80},{"date":"1396/05/21 00:10","price":1291.00},{"date":"1396/05/21 00:15","price":1291.60},{"date":"1396/05/21 00:20","price":1291.40},{"date":"1396/05/21 00:25","price":1291.30},{"date":"1396/05/21 00:35","price":1291.40},{"date":"1396/05/21 00:45","price":1291.70},{"date":"1396/05/21 00:50","price":1291.60},{"date":"1396/05/21 01:00","price":1291.30},{"date":"1396/05/21 01:05","price":1290.90},{"date":"1396/05/21 01:10","price":1290.50},{"date":"1396/05/21 01:25","price":1291.10},{"date":"1396/05/21 01:35","price":1289.70}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398