کمترین: 
1.59
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.59 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/20 01:00","price":1.59},{"date":"1396/05/20 01:32","price":1.6},{"date":"1396/05/20 06:32","price":1.59},{"date":"1396/05/20 14:08","price":1.6},{"date":"1396/05/20 17:32","price":1.61},{"date":"1396/05/20 18:32","price":1.6},{"date":"1396/05/20 19:32","price":1.61},{"date":"1396/05/20 22:08","price":1.62},{"date":"1396/05/20 23:32","price":1.61}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398