قیمت انس طلا در تاریخ 20 مرداد 1396

کمترین: 
1283.2
بیشترین: 
1292
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در تاریخ 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1290.70 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397